Υπηρεσίες υλοποίησης δικτύων

  • Adsl – δίκτυα πρόσβασης βασισμένα στην τεχνολογία του διαδικτύου
  • Ethernet – Ενσύρματα δίκτυα τοπικής η μεγάλης εμβέλειας
  • Wi-Fi – Ασύρματα δίκτυα τοπικής η μεγάλης εμβέλειας
  • Fiber – Οπτκά Δίκτυα με έμφαση στην ασφάλεια και ταχύτητα
  • 3G,Gprs – Επικοινωνίες βασισμένες στην κινητή τηλεφωνία
  • VPN – Υλοποίηση δικτύωσης μέσω εικονικών ιδιωτικών δικτύων