• Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, και στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών- δικτύου.
  • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet σε Servers, τερματικών σταθμών για έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
  • Υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας της εγκατάστασης .
  • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας. Έλεγχος αρχείων και εφαρμογών.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης.
  • Καθαρισμός συστημάτων απο ιούς, περιττά προγράμματα, κακόβουλο λογισμικό.
  • Αναβάθμιση των λειτουργιών του πελάτη σ’ότι αφορά τις ειδικές εφαρμογές που “τρεχει”.
  • Ανάληψη ευθύνης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO).