Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, και στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών- δικτύου. Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet σε Servers, τερματικών σταθμών για έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.

Υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας της εγκατάστασης . Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας.  Έλεγχος αρχείων και εφαρμογών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης.

Καθαρισμός συστημάτων απο ιούς, περιττά προγράμματα, κακόβουλο λογισμικό. Αναβάθμιση των λειτουργιών του πελάτη σ’ότι αφορά τις ειδικές εφαρμογές που “τρεχει”. Ανάληψη ευθύνης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

Εγκατάσταση / Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού: Οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν προσαρμογή συσκευών σε πιθανόν καινούργιες η ανανεωμένες υποδομές, ανάπτυξη και λειτουργία εσωτερικού δικτύου αφορούν το Hardware (Server, workstations, περιφερειακά, συσκευές δικτύου)

Υπηρεσία Data Recovery. Υπηρεσία Αναβάθμισης Εξοπλισμού, που αφορά στην διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας μηχανογραφικών δεδομένων της επιχείρησης με εφεδρικά συστήματα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού βλάβης του κύριου εξοπλισμού.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών πακέτων, που αφορούν την ασφαλή διακίνηση εσωτερικών εγγράφων, φακέλων παντός τύπου ψηφιακών εφαρμογών, αφετέρου δε την αξιόπιστη λειτουργία εμπορικών και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύου για εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες.

ΑΠΟΜΑΚΡΗΣΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εφαρμογή τεχνικής συντήρησης, και ενημέρωση των Windows.

Εγκατάσταση δικτύων στο σπίτι και στο γραφείο (συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων δικτύων) – διασφάλιση της ασφάλειας!

Εντοπισμός και απομάκρυνση ιών και εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού.

Αποκλεισμός ενοχλητικών αναδυόμενων μηνυμάτων, αφαίρεση adware / spyware και την εγκατάσταση λογισμικού υποκλοπής.

Επιδιόρθωση e-mail και των προβλημάτων του λογισμικού.

Επιδιόρθωση σε εκτυπωτές, σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλα τεχνικά προβλήματα.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης προσφέρονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης και επείγουσας μορφής προβλήματα. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο τα τερματικά συστήματα και τα περιφερειακά τους, όσο και τα κεντρικά συστήματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης είναι:

Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης.!

Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών..

Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη τόσο των κεντρικών συστημάτων Servers, όσο και των τερματικών σταθμών, με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.

Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών. Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας εγκατάστασης και διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.

Ανάλυση και δημιουργία σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης, για την επαναφοράς της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρής ή ανεξέλεγκτης κατάστασης.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Τμήμα Υποστήριξης


Επισκεπτόμαστε εντελώς δωρεάν την επιχείρηση σας για μελέτη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργιών σας, υποβάλλοντας κατόπιν τούτου τεχνικο-οικονομική  προσφορά για την υποστήριξη σας.
Καλέστε μας στο 2310960250  η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.