Υπηρεσίες ΙΤ.

Εργασίες ΙΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet σε Servers, τερματικών σταθμών για έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.

Ανάληψη ευθύνης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO).

Υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας της εγκατάστασης . Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας. Έλεγχος αρχείων και εφαρμογών.

Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, και στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών- δικτύου.

Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών. Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας εγκατάστασης και διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.!

ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Adsl – δίκτυα πρόσβασης βασισμένα στην τεχνολογία του διαδικτύου

Ethernet – Ενσύρματα δίκτυα τοπικής η μεγάλης εμβέλειας

Wi-Fi – Ασύρματα δίκτυα τοπικής η μεγάλης εμβέλειας

Fiber – Οπτκά Δίκτυα με έμφαση στην ασφάλεια και ταχύτητα

3G,Gprs – Επικοινωνίες βασισμένες στην κινητή τηλεφωνία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας Εφαρμογή On-line διαδικασίων ελέγχου Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης. Ανάληψη ευθύνης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO).

Εφαρμογή On-line διαδικασιών ελέγχου και διασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας των δεδομένων της επιχείρησης σας

Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet σε Servers, τερματικών σταθμών για έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.

Υπηρεσίες ελέγχου ασφάλειας της εγκατάστασης . Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας. Έλεγχος αρχείων και εφαρμογών.

Καθαρισμός συστημάτων απο ιούς, περιττά προγράμματα, κακόβουλο λογισμικό. Αναβάθμιση των λειτουργιών του πελάτη σ’ότι αφορά τις ειδικές εφαρμογές που “τρεχει”.

Εγκατάσταση συστημάτων FireWall που αποτελούν την εγκυρότερη λύση προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας για την εγκατάσταση συσκευών προστασίας και ελέγχου πρόσβαση

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

On-Line παρακολούθηση της διαδικασίας και την επαναφορά των δεδομένων στης εγκαταστάσεις της επιχείρισης.

Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία σωστών και ελεγμένων αντιγράφων ασφαλείας

Κρυπτογράφηση και On-Line μεταφορά των δεδομένων αυτών σε κεντρικά συστήματα τεχνολογίας Cloud, NAS.

Υπηρέσιες IT


Επισκεπτόμαστε εντελώς δωρεάν την επιχείρηση σας για μελέτη τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων και λειτουργιών σας, υποβάλλοντας κατόπιν τούτου τεχνικο-οικονομική  προσφορά για την υποστήριξη σας.
Καλέστε μας στο 2310960250  η συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας.