υΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΣΑΣ

Οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την άριστη λειτουργία και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων και της μηχανογραφικής εγκατάστασεις της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες επίσης περιλαμβάνουν: Εγκατάσταση / Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτύου. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών πακέτων. Υπηρεσία Data Recovery. Υπηρεσία Αναβάθμισης Εξοπλισμού.

Παραμενουμε διπλα σασ

Με υπηρεσίες σχεδόν όλο το 24ωρο. Είμαστε διπλά σας για ότι χρειαστεί. Απλά και γρήγορα.

Read More