Ανάκτηση πληροφοριών

Ανάκτηση πληροφοριών

Οι βλάβες συνήθως προκύπτουν από μηχανική βλάβη, αποτυχία του συστήματος ή από χειριστικό λάθος του χρήστη, διαγραφή δεδομένων, format, partition delete. Αναλαμβάνουμε την υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων με ένα ποσοστό επιτυχίας στις εξής περιπτώσεις:

  • Ανάκτηση δεδομένων απο Hard Drive Disk απο λειτουργικό δίσκο που προήλθε από διαγραφή αρχείων από ιούς η Format.
  • Ανάκτηση δεδομένων απο Hard Drive Disk από μη λειτουργικό δίσκο
  • Ανάκτηση δεδομένων από USB FLASH, MEMORY CARDS, SSD δίσκο.

Share this post