• Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία σωστών και ελεγμένων αντιγράφων ασφαλείας.
  • Κρυπτογράφηση και On-Line μεταφορά των δεδομένων αυτών σε κεντρικά συστήματα τεχνολογίας Cloud, NAS.
  • On-Line παρακολούθηση της διαδικασίας και την επαναφορά των δεδομένων στης εγκαταστάσεις της επιχείρισης.