Άρθρα που αφορούν υπηρεσίες

Η κατασκευή ιστοσελίδας και η διαμόρφωση κόστους

Όταν o πελάτης παίρνει την απόφαση για την κατασκευή της ιστοσελίδας του, χρειάζεται ανάλυση του κοστολογίου χωρίς τεχνικούς όρους. Οι σύμβουλοι της IT Micro Services θα περιγράψουν κατά περίπτωση και κατά είδος το κάθε κόστος της ιστοσελίδας.

Read more...