Ανάκτηση πληροφοριών

Οι βλάβες συνήθως προκύπτουν από μηχανική βλάβη, αποτυχία του συστήματος ή από χειριστικό λάθος του χρήστη, διαγραφή δεδομένων, format, partition delete. Αναλαμβάνουμε την υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων με ένα ποσοστό επιτυχίας στις εξής περιπτώσεις: Ανάκτηση δεδομένων απο Hard Drive Disk απο λειτουργικό δίσκο που προήλθε από διαγραφή αρχείων από ιούς...

Read more...