Τεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων

Η IT DIGITAL ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξης δικτύου στο χώρο σας, για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
Παρέχουμε άπαξ είτε σε μηνιαία βάση υποστήριξη συνάπτοντας συμβόλαια υποστήριξης, μέσω των οποίων οριοθετούμε τον τρόπο της συνεργασίας μας. Αναθέστε μας την υποστήριξη της μηχανογράφισης μέσω ενός πακέτου και θα λάβετε:
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ανάλυση δικτύου.
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη όλων των γνωστών Server της MICROSOFT.
  • Σχεδιασμός δικτύων LAN/WLAN.
  • Ασύρματη δικτύωση και εφαρμογή τοπικού δικτύου (Wireless LAN).
  • Διαμοιρασμός αρχείων και εγκατάσταση εκτυπωτών και λοιπών περιφεριακών.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email).
  • Παραμετροποίηση εικονικών δικτύων (VPN).
  • Εγκατάσταση καλωδίωσης δικτύου.
  • Τείχος προστασίας / Antivirus.
  • Βελτιστοποίηση μεθόδων αρχειοθέτησης (backup) των αρχείων της επιχείρησης σας.

 

 

Για καινούργιες και υφιστάμενες επιχειρήσεις

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση εξ αρχής, η την μεταφορά, στον καινούργιο χώρο σας όλων των υπολογιστικών συστημάτων, των διακομηστών και των περιφεριακών σας. Είναι σημαντικό να γίνει με επαγγελματικό τρόπο η μεταφορά και η εγκατάσταση τους λόγω της κρισιμότητας που έχουν αυτά τα συστήματα στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας.

banner-1